BROCHURES EN BOEKWERKEN

Een brochure of boekwerk bevat meer informatie dan een folder. Het bestaat altijd uit een veelvoud van vier en wordt in de rug bijeengehouden. Daarnaast moet het langere tijd bewaard kunnen blijven. Er zijn veel bewerkingen mogelijk om uw brochure of boek van opvallende of karakteristieke kenmerken te voorzien. Voorbeelden hiervan worden hier genoemd:

  • Pregen

  • Otabind

  • Hardcover

  • Foliedruk

  • Spot UV

  • Laminaat in softtouch, mat of glans

  • Maatwerk